Raport bieżący nr 17/2018 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2018-05-23, g.15:31
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 23 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok.

Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto Spółki za 2017 rok w kwocie 25.615.332,52 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

  • w kwocie 17.965.332,52 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki
  • w kwocie 7.650.000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,17 zł na jedną akcję). Dywidendą objętych jest 45.000.000 akcji Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 12 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na 25 czerwca 2018 r.