Raport bieżący nr 18 / 2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr 18 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-23   06:34

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r. była spółka Glatton sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 30.027.531 akcji Spółki, dających 45.027.531 głosów, stanowiących 68,2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 96,8% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.