Raport bieżący nr 18/2018 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 23 maja 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-05-23, 18:33
Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 23 maja 2018 r.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 23 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Uchwały ZWZ Celon Pharma S.A. 23.05.2018 r.