Raport bieżący nr 18/2020 – Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Data sporządzenia: 2020-05-19

Temat: Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 19 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Pana Krzysztofa Kaczmarczyka,

- Pana Michała Kowalczewskiego,

- Pana Roberta Rzemińskiego,

- Pani Urszuli Wieczorek,

- Pana Artura Wieczorka

na kolejną kadencję. W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące ww. Członków Rady Nadzorczej.

Informacje o członkach Rady Nadzorczej Celon Pharma SA