Raport bieżący nr 19/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2020 r.      

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2020 r.

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (…) Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 maja 2020 r. byli:

- Glatton sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 30.003.530 szt. akcji Spółki, dających 45.003.530 głosów, stanowiących 75,01% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 91,57% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

- Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, który legitymował się posiadaniem 3.800.000 szt. akcji Spółki, dających 3.800.000 głosów, stanowiących 6,33% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 7,73% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.