Raport bieżący nr 20/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 maja 2018 r.

Data sporządzenia: 2018-05-24, 15:30                                                                                                                       .
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej […], Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 maja 2018 r. byli:

- Glatton sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 21.000.000 szt. akcji Spółki, dających 36.000.000 głosów, stanowiących 60,00% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 86,34% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

- Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, który legitymował się posiadaniem 4.238.713 szt. akcji Spółki, dających 4.238.713 głosów, stanowiących 7,06% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 10,17% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.