Raport bieżący nr 21/2017 – Rejestracja leku Salmex na rynkach na Łotwie oraz w Azerbejdżanie

Raport bieżący nr 21/2017
Data sporządzenia: 2017-08-04, godzina: 14:52
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2017 r. otrzymał informację o rejestracji leku Salmex na rynkach na Łotwie oraz w Azerbejdżanie. Rejestracja nastąpiła za pośrednictwem partnera biznesowego na mocy zawartego porozumienia handlowego.
Rejestracja leku otwiera drogę do komercjalizacji leku na nowych rynkach zamieszkałych przez blisko 12 mln mieszkańców.  Obecnie wspólnie z partnerem biznesowym Spółka weryfikuje faktyczną wielkość potencjalnych rynków zbytu i możliwości komercjalizacyjne dla produktu.
Rejestracja na wymienionych kolejnych rynkach jest efektem realizacji strategii Spółki w zakresie ekspansji zagranicznej. Zarząd Spółki przypomina, iż w maju oraz w lipcu bieżącego roku Salmex został zarejestrowany w Kazachstanie oraz w Gwatemali i Salwadorze, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi odpowiednio nr 15/2017 oraz 19/2017.