Raport bieżący nr 21/2019 – Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie Japonii

Data sporządzenia: 2019-09-23, godzina 16:26
Temat: Uzyskanie patentu w zakresie Inhibitorów FGFR na terenie Japonii
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:  

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 września 2019 r powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę patentu na pochodne pirazolilobenzo[d]imidazolu (Inhibitory FGFR) oraz ich zastosowania w produktach leczniczych, w szczególności w terapiach onkologicznych. Patent został udzielony przez Urząd Patentowy Japonii i obejmuje Inhibitory FGFR  i ich zastosowanie pełną ochroną prawną na terenie Japonii.

Rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów jest realizowany w ramach projektu CELONKO zaplanowanego na lata 2012-2020. Projekt znajduje się obecnie w I fazie badania klinicznego.

Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów onkologicznych Spółki w obszarze FGFR dla inwestorów.