Raport bieżący nr 2/2018 – Zakończenie podania leku opartego na Esketaminie pierwszej grupie uczestników I fazy badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie

Raport ESPI nr 2/2018, godzina 13:33.
Skrócona nazwa Emitenta: Celon Pharma S.A.
Temat: Zakończenie podania leku opartego na Esketaminie pierwszej grupie uczestników I fazy badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. dotyczącego otrzymania pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego nad lekiem opartym na Esketaminie, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 roku Spółka otrzymała informacje, o zakończeniu podania leku opartego na Esketaminie wszystkim uczestnikom przewidzianym w pierwszej części badania I fazy.

Powyższe potwierdza, że badanie kliniczne na obecnym etapie przebiega zgodnie z harmonogramem i założeniami w zakresie bezpieczeństwa uczestników. W pierwszej części I fazy badania uczestnicy otrzymali przewidzianą protokołem dawkę leku. Analiza wyników bezpieczeństwa i właściwości farmakokinetycznych posłuży do wybrania schematu podania leku w części drugiej badania I fazy.