Raport bieżący nr 23/2017 – Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego w Kazuniu Nowym

Data sporządzenia: 2017-08-23, godz:16:46
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Temat: Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo- Rozwojowego w Kazuniu Nowym
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Celon Pharma S.A. („Spółka") zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 roku w zakresie budowy Centrum Badawczo - Rozwojowego („CBR”) oraz w raporcie bieżącym nr 3/2016 z dnia 12 października 2016 roku dotyczącym zakwalifikowania projektu budowy CBR do dofinansowania, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2017 r. powziął informację o uzyskaniu z dniem 4 sierpnia 2017 roku ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Spółce pozwolenia na budowę CBR zlokalizowanego w Kazuniu Nowym przy ul. Głównej.

Całkowity koszt budowy budynku i wyposażenia CBR w specjalistyczne urządzenia laboratoryjne (bez uwzględnienia poniesionych dotychczas kosztów zakupu gruntu) szacowany jest na ok. 77 mln zł, z czego kwota ok. 35 mln zł będzie pochodzić z pozyskanego przez Spółkę dofinansowania. W pozostałym zakresie nakłady zostaną sfinansowane środkami własnymi, w tym środkami uzyskanymi z emisji akcji serii B. Zakończenie budowy CBR wraz z wyposażeniem przewidywane jest na rok 2019.

W CBR będą prowadzone prace w zakresie poszukiwania i rozwoju nowych leków oraz przygotowywania leków do badań klinicznych. Zamierzeniem Spółki jest podwojenie aktualnego potencjału badawczo ­ analitycznego i zwiększenie zatrudnienia w działach związanych z procesem badawczo - rozwojowym do ok. 150 osób.