Raport bieżący nr 29/2017 – Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie projektu Spółki dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II

Data sporządzenia: 2017-10-23, godz. 07:36

Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Temat: Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie projektu Spółki dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:   

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 października 2017 r. powziął informację o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") do dofinansowania wniosku Spółki złożonego w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 dotyczącego projektu pn.: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II”.

Całkowity koszt projektu został określony na 39,4 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 24,8 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do 2022 r.

Wniosek Spółki o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony i zarekomendowany do dofinansowania. O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.