Raport bieżący nr 31/2017 – Rejestracja leku Salmex na rynku w Portugalii

Data sporządzenia: 2017-11-03, 11.11.
Temat: Rejestracja leku Salmex na rynku w Portugalii.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2017 r. powziął informację o rejestracji leku Salmex na rynku w Portugalii. Rejestracja nastąpiła za pośrednictwem partnera biznesowego na mocy zawartego porozumienia handlowego.
Rejestracja leku otwiera drogę do komercjalizacji leku na nowym europejskim rynku zamieszkałym przez ponad 10 mln mieszkańców. Obecnie wspólnie z partnerem biznesowym Spółka weryfikuje faktyczną wielkość potencjalnego rynku zbytu i możliwości komercjalizacyjne dla produktu.
Rejestracja na kolejnym rynku jest wyrazem konsekwentnej realizacji strategii Spółki w zakresie ekspansji zagranicznej. Zarząd Spółki przypomina, iż w 2017 roku Salmex został zarejestrowany już w Kazachstanie, w Gwatemali i Salwadorze oraz na rynkach w Łotwie i w Azerbejdżanie, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi odpowiednio nr 15/2017, 19/2017 oraz 21/2017.