Raport bieżący nr 3/2018 – Podpisanie umowy na rozwój przemysłowy i wytwarzanie do badań klinicznych białka anty-VEGF – leku biopodobnego do Lucentis

Raport ESPI nr 3/2018
Data: 30.01.2018, godz. 8:28.
Temat: Podpisanie umowy na rozwój przemysłowy i wytwarzanie do badań klinicznych białka anty-VEGF  - leku biopodobnego do Lucentis
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji przekazywanych w Prospekcie Emisyjnym Celon Pharma S.A., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 roku, Zarząd Celon Pharma S.A.  informuje, że w dniu 29 stycznia br. podpisał umowę z firmą Biotechpharma, na rozwój przemysłowy i wytwarzanie na potrzeby badania klinicznego w jakości GMP,  białka anty-VEGF będącego lekiem biopodobnym do leku Lucentis (ranibizumab).

Rozwój przedkliniczny tego projektu wykorzystujący unikalną technologię komórkową był dotychczas podzlecany spółce Mabion S.A.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r., a także pozytywnymi wynikami dotychczasowych prac, Spółka zdecydowała się rozpocząć dalszy etap projektu zakładający rozwój przemysłowy i wytwarzanie leku do badań klinicznych.

Wartość zawartej z Biotechpharma umowy wynosi ok. 2-3 mln euro w zależności od ilości serii wytworzonych przez ten podmiot.

Lek biotechnologiczny anty-VEGF rozwijany przez Spółkę znajdzie zastosowanie m.in. w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), zaburzeń widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) zakrzepu żyły środkowej siatkówki lub jej gałęzi (RVO).

Spółka planuje wprowadzenie produktu na rynek w latach 2021-2022 tj. po wygaśnięciu podstawowych patentów na lek Lucentis. Przeciwciała anty-VEGF charakteryzują się wysoką efektywnością kliniczną, a ich światowy rynek w terapiach chorób oczu przekracza 7 mld euro, z tego blisko połowa rynku  przypada na lek Lucentis.