Raport bieżący nr 32/2017  – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom

Raport bieżący: 32/2017
Data sporządzenia: 2017-11-10, 14:14
Temat: Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój przedkliniczny i kliniczny inhibitora ścieżki ubikwityna-proteasom jako innowacyjnego leku stosowanego w terapii nowotworów” złożonego w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm (konkurs 2/1.2/2017_POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 37,5 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania to 25,6 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do 2020 r.

O zawarciu umów o dofinansowanie w zakresie pozostałych projektów, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 18/2017, Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.