Raport bieżący nr 33/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego

Data sporządzenia: 2017-11-22. 15:16
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.
Temat: Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) m.in. wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnych agonistów TrkB w terapii chorób układu nerwowego” złożonego w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm (konkurs 2/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR 2014-2020, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada 2017 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 34,9 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania to 22,9 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do 2022 r.

O zawarciu umów o dofinansowanie w zakresie pozostałych projektów, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 18/2017, Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.