Raport bieżący nr 36/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego opracowania opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwoju przedklinicznego i klinicznego leku biopodobnego opartego o fragment Fab

Data: 13.12.2017, godz: 14:58
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wniosku o dofinansowanie projektu Spółki pn. "Opracowanie opartej o komórki CHO oraz innowacyjny system ekspresyjny platformy produkcji biopodobnych oraz rozwój przedkliniczny i kliniczny leku biopodobnego opartego o fragment Fab" złożonego w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm (konkurs 2/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR 2014-2020, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 13 grudnia 2017 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 38,3 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania to 24,7 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2021 r.