Raport bieżący nr 37/2017 – Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II

Data sporządzenia: 2017-12-13. godz: 15:08
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zarekomendowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wniosku o dofinansowanie projektu Spółki pn.: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II”.  złożonego w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 13 grudnia 2017 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Całkowita łączna wartość projektu  wynosi 39,3 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania to 24,7 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do stycznia 2022  r.