Raport bieżący nr 4/2017K Powiadomienie o transakcjach na akcjach CELON PHARMA S.A. dokonanych przez osobę pełniącej obowiązki zarządcze – korekta

Data sporządzenia: 2017-02-07, 15:23

Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.

Temat
Powiadomienie o transakcjach na akcjach CELON PHARMA S.A. dokonanych przez osobę pełniącej obowiązki zarządcze - korekta

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CELON PHARMA S.A.(„Spółka”) informuje, iż w wyniku pomyłki, do raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 7lutego 2017 roku, który dotyczył powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze nie dołączono treści powiadomienia, które stanowiło załącznik do przedmiotowego raportu.

Treść powiadomienia Spółka załącza do niniejszego raportu.

Załącznik:

Zawiadomienie_art 19_MAR_CelonPharma_JPieczokolan