Raport bieżący nr 4/2017 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2017-02-07, 14:41

Skrócona nazwa emitenta:
CELON PHARMA S.A.

Temat
Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku otrzymał od osoby uznanej za osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienia o transakcji dotyczącej akcji Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przesyła w załączeniu.