Raport bieżący nr 4/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 

Data: 31.01.2018, godz: 11:49
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

- jednostkowy raport roczny za 2017 rok: 5 kwietnia 2018 r.

- jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 15 maja 2018 r.

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 25  września 2018 r.

- jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 14 listopada 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz za II kwartał 2018 r.