Raport bieżący 48/2021 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

Data sporządzenia: 2021-11-29, godz. 14:22

Temat Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. w zakresie rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform” („Projekt”), przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursu na komercyjne badania kliniczne pn. „Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA” (ABM/2021/5), został zakwalifikowany do dofinansowania.

Całkowity koszt Projektu został określony na 140 mln zł , a wysokość dofinansowania wynosi ponad 83,5 mln zł.

Termin realizacji Projektu: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Celem Projektu jest opracowanie kandydatów klinicznych opartych na technologii mRNA w 3 obszarach terapeutycznych (choroby onkologiczne, metaboliczne - niedobór AATD oraz wirusowe- SARS-CoV2) oraz rozwinięcie i poszerzenie kompetencji Celon Pharma S.A. w obszar produkcji farmaceutycznej w obszarze mRNA - uruchomienie i kwalifikacja strefy produkcji sterylnej w standardzie GMP, zdolnej zaopatrywać krajowy rynek w szczepionki w razie potrzeb związanych z pandemią. Nadrzędne cele Projektu to opracowanie i dostarczenie społeczeństwu terapii nowej generacji zarówno w obszarze szczepionek przeciwwirusowych, w chorobach metabolicznych i onkologicznych opartych na mRNA.

Projekt  obejmuje w pierwszym etapie badania podstawowe, w wyniku których zostaną potwierdzone i zwalidowane cele terapeutyczne. W kolejnych etapach prac przedklinicznych opracowane zostaną leki oparte na technologii mRNA, których bezpieczeństwo i efektywność zostanie następnie zweryfikowane w I i II fazie klinicznej. Dodatkowo Projekt zapewni usprawnienie i optymalizacje istniejącej infrastruktury produkcyjnej, a wybrane inwestycje (w tym zakup wybranych urządzeń linii produkcyjnej GMP oraz fill-and-finnish) pozwolą na wytwarzanie produktów mRNA w skali wystarczającej do kluczowych badań klinicznych, jak również na pierwszych serii komercyjnych.

O zawarciu umowy o dofinansowanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.