Raport bieżący nr 49/2021 K – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. dotyczącego zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A

                    

Data sporządzenia: 2020-11-30, godz. 17:02                                                                                                                              

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.          

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., poniżej przekazuje oświadczenie Pani Doroty Zwolińskiej, powołanej w dniu 30 listopada 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu Spółki z dniem 15 grudnia 2021 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Dorota Zwolińska z dniem powołania nie będzie prowadziła konkurencyjnej działalności wobec Spółki, nie będzie wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, oraz nie będzie uczestniczyła w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dorota Zwolińska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.