Raport bieżący nr 5/2016 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B

Data sporządzenia: 2016-10-13, 15:02
Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA
Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B
Podstawa prawna Art. 56 ust 1 pkt. 2 - Ustawa o ofercie - informacje bieżące

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.

 Wprowadzonych z dniem 17 października 2016 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostanie 15.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCLNPH00031".

Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "CLNPHARMA-PDA" i oznaczeniem "CLNA".