Raport bieżący nr 5/2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-02-09, 10:10

Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.

Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2017 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2017 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Załącznik:

Uchwały_NWZ_Celon_Pharma_08_02_2017