Raport bieżący nr 7/2016 Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 24 października 2016 r.

Data sporządzenia: 2016-10-24, 12:01

Temat
Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 24 października 2016 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. _"Spółka"_ informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu z dnia 24 października 2016 roku, który dotyczył powiadomienia o transakcji dotyczącej akcji Spółki.

Powyższy raport bieżący zamiast numeru 7/2016 powinien posiadać numer 8/2016. W konsekwencji wprowadzenia powyższej korekty kolejny raport bieżący zostanie oznaczony numerem 9/2016.