Raport bieżący nr 7/2017 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-04-25, 15:58

Skrócona nazwa emitenta: CELON PHARMA S.A.

Temat
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kwartał2017 r. Raport zostanie opublikowany w dniu 26 maja 2017 r.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 15maja 2017 r.