Raport bieżący nr 9/2016 Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2016-10-26, 12:32

Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.

Temat
Powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Celon Pharma S.A.

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 25 października 2016 roku otrzymał od Pana Artura Wieczorka – Członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcji dotyczącej akcji Spółki.