Raport bieżący numer 14/2018 – Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

Data:7.05.2018, godzina 16:07
Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 maja 2018 r. podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2017 w kwocie 25.615.332,52 zł, w ten sposób że zysk ten:

a) w kwocie 17.965.332,52 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 7.650.000,00 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,17 zł na jedną akcję).

Jako dzień dywidendy Zarząd rekomenduje 12 czerwca 2018, a jako termin wypłaty dywidendy - 25 czerwca 2018 r.

W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.