Rejestracja na konsylium kardiologiczne

Rejestracja

  Jak dowiedziała się Pani/Pan o webinarze?
  *Pola wymagane

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Celon Pharma S.A. (dalej Celon) w celu otrzymywania informacji marketingowej pochodzącej od Celon Pharma S.A., jak również informacji o dostępnych usługach i projektach prowadzonych przez Celon, newslettera Celon, informacji o organizowanych przez Celon, wydarzeniach zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000; dalej: „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i w tym celu na otrzymywanie informacji handlowej na mój adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344)

  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w związku z udziałem w szkoleniu (dalej: „Dane”) jest Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie (…)
  2. Dane będą przetwarzane w celu kontaktu w sprawach związanych ze szkoleniem, w tym w szczególności w związku z:
   • - przesłanie potwierdzenia udziału w szkoleniu;
   • - wpisaniem na listę uczestników szkolenia, na podstawie której wystawiane będą certyfikaty i zaświadczenia udziału w szkoleniu.
  3. Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do zostania uczestnikiem szkolenia (ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wpisania na listę uczestników szkolenia).
    Celon Pharma S.A. informuje, że:

   • podanie danych dla celów wskazanych powyżej jest dobrowolne i bezterminowe;
   • podane dane osobowe: imię i nazwisko, firma, stanowisko, służbowy adres e-mail oraz numer telefonu (o ile został udostępniony) przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania oraz, że dane osobowe zostaną usunięte z baz danych Celon Pharma S.A. niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania w celach wskazanych powyżej;
   • osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Celon Pharma zapewnienia łatwego dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
   • istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Celon Pharma S.A. w każdej chwili poprzez kliknięcie w podany w wysłanej wiadomości link rezygnacji oraz, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   • cofnięcie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi podejmowanie przez Celon Pharma S.A. działań związanych z realizacją celów przetwarzania, w tym z dystrybucją newsletterów i innych informacji drogą elektroniczną;
   • udostępnione dane osobowe podlegać będą profilowaniu w ramach działalności prowadzonej przez Celon Pharma S.A. dla realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, nie będą jednak podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji;
   • istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami i na zasadach określonych w Ustawie i RODO
  4. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych Celon Pharma S.A. jest możliwy pod adresem mailowym [email protected].