Równoważność terapeutyczna leków inhalacyjnych stosowanych w leczeniu astmy i POChP – bezpieczne stosowanie odpowiedników

W numerze trzecim (marzec 2014) magazynu Terapia Alergologia ukazał się artykuł pt. „Równoważność terapeutyczna leków inhalacyjnych stosowanych w leczeniu astmy i POChP – bezpieczne stosowanie odpowiedników” autorstwa Prof. dr hab. Piotra Kuny. Materiał ma charakter porównawczy i stanowi potwierdzenie równoważności terapeutycznej leków: generycznego i oryginalnego, stosowanych w terapii astmy i POChP.

Artykuł stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska eksperckiego na taką tematykę, gdyż kwestia równoważności terapeutycznej leków oddechowych jest stosunkowo nowym zagadnieniem, z którym polscy specjaliści mają do czynienia dopiero od ok. roku, kiedy to na rodzimym rynku pojawiły się pierwsze leki generyczne z udowodnioną równoważnością terapeutyczną. Artykuł ma charakter naukowo – badawczy. Nie stanowi reklamy analizowanych produktów leczniczych.

Źródło: Terapia Alergologia 2014; 3.
www.terapia.com.pl