Rusza pierwsza edycja konkursu Celuj w Innowacje, którego inicjatorem jest Celon Pharma S.A.

Informacja prasowa
Warszawa, maj 2013 r.

Celon Pharma S.A. ogłasza konkurs na projekty badawcze w zakresie astmy i POChP.

Celuj w Innowacje to ogólnopolski konkurs, którego celem jest zaproszenie do współpracy z przemysłem wybitnych naukowców z dziedzin nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i biotechnologicznych oraz stworzenie im unikalnej szansy na realizowanie wspólnie z firmą Celon Pharma S.A. projektów badawczych związanych z poszukiwaniem przełomowych terapii. Właśnie rusza pierwsza edycja konkursu dedykowana procesom zapalnym w chorobach płuc.

Warszawa, maj 2013 r. Konkurs skierowany jest do ośrodków i instytucji naukowych oraz ich pracowników, którzy poprzez udział w konkursie mają szansę na otrzymanie dofinansowania zgłoszonego projektu badawczego. Inicjatywę poprą swoim autorytetem wybitni eksperci związani z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju, którzy wraz z Organizatorami konkursu dokonają wyboru najlepszych projektów spośród nadesłanych z całego kraju. Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: W naszej codziennej pracy wierzymy w to, że połączenie pasji, wiedzy i przedsiębiorczości może być skutecznym źródłem innowacji w przemyśle farmaceutycznym. Tę misję realizujemy na co dzień w laboratoriach Celon Pharma S.A. prowadząc badania nad nowoczesnymi terapiami. Chcemy wspólnie z polskimi naukowcami rozszerzyć spectrum naszych projektów badawczych, właśnie o zagadnienia związane z chorobami płuc. Wierzymy we wspólny sukces nauki i biznesu. Monika Lamparska – Przybysz, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Produktów Leczniczych Celon Pharma S.A.: Formuła konkursu umożliwia udział wszystkim naukowcom, którzy prowadzą prace badawcze i np. mają potwierdzoną tezę badawczą, która wiąże się z tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu, czyli procesami zapalnymi w chorobach płuc. Formalności zgłoszeniowe zostały przez nas uproszczone do minimum, wystarczy wysłanie Zgłoszenia według wzoru podanego na naszej stronie internetowej. Stawiamy na efektywny dialog ze środowiskiem naukowym w poszukiwaniu ciekawych projektów, które będziemy mogli rozwijać wspólnie w naszych laboratoriach. Do oceny merytorycznej projektów zaprosiliśmy grono wybitnych specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wesprą nas w wyborze najlepszych Zgłoszeń.

Temat przewodni pierwszej edycji konkursu którym są: Procesy zapalne w chorobach płuc, obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • modele In vitro i In vivo do badania molekularnych mechanizmów astmy i POChP
  • molekularne mechanizmy i biomarkery rozwoju astmy i POChP
  • nowe cele terapeutyczne jako potencjalne miejsce działania leków ze szczególnym uwzględnieniem astmy opornej na leczenie kortykosteroidami
  • terapie celowane w astmie i POChP
  • rola szlaku JAK/STAT oraz PI3K w patogenezie chorób płuc o podłożu zapalnym

Termin składania Zgłoszeń do I etapu rozpoczyna się 15.05.2013 i upływa 10.06.2013 roku. Zgłoszenia, które przejdą ocenę formalną z punktu widzenia zgodności z założeniami konkursu zostaną zakwalifikowane do etapu II, w którym cały projekt będzie poddawany ocenie merytorycznej z udziałem ekspertów i Organizatora. Łączna pula dofinansowania w 2013 r. wynosi 400 000 PLN.

Więcej informacji dotyczących procedury konkursowej oraz regulamin znajduje się na https://celonpharma.com/b-r/konkurs/.

Informacji dla prasy udziela:
Biuro Prasowe Celon Pharma S.A.
Małgorzata Siewierska,
[email protected], 602 301 215

PARP

biotechnologia.pl


Celon Pharma S.A. jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Została założona w 2002 roku przez człowieka z wizją, pasją oraz interdyscyplinarną wiedzą i doświadczeniem branżowym –Macieja Wieczorka. Nadrzędnym celem spółki Celon Pharma jest produkcja specjalistycznych leków recepturowych poprawiających jakość życia pacjentów i będących odpowiedzią na niespełnione potrzeby kliniczne pacjentów. Firma Celon Pharma S.A. dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D) zarówno leków generycznych jak i innowacyjnych. Dwa zakłady produkcyjnie Celon Pharma S.A posiadają odpowiednie zezwolenia GMP (Good Manufacturing Practice). Siedziba główna, jak i parki laboratoryjne zlokalizowane są w promieniu 30 km od centrum Warszawy. Obecnie firma liczy ok. 200 pracowników. Spółka zatrudnia w obszarze badań i rozwoju 40 naukowców, z których połowa posiada lub jest w trakcie zdobywania tytułów doktorskich.