Spotkanie konsorcjantów projektu badawczego CELONKO

2 lutego br. odbyło się spotkanie konsorcjantów projektu badawczego: Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów – CELONKO. W czasie spotkania przedstawione zostały osiągnięte efekty projektu oraz plany na 2017 rok.

Dr n. med. Aleksandra Stańczak, lider Grupy Badawczej Onkologia, Centrum Badawczo-Rozwojowe Celon Pharma S.A., odpowiedzialna za koordynację projektu: Terapie skierowane przeciwko białkom FGFR to nowatorskie rozwiązanie, które może zostać wykorzystane w walce z nowotworami zależnymi od szlaku FGFR, w tym nowotworami pęcherza, żołądka oraz płuca. W ramach projektu opracowujemy również test diagnostyczny, który pozwoli na wyselekcjonowanie pacjentów onkologicznych z aberracjami receptorów FGFR, którzy odniosą największą korzyść z nowej terapii.

Udział w spotkaniu w wzięli przedstawiciele Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy wraz z Celon Pharma S.A. tworzą konsorcjum naukowe projektu.

Dr hab. n. med. Lubomir Bodnar, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie: Priorytetem współczesnej medycyny jest rozwój coraz bardziej efektywnych i bezpiecznych terapii przeciwnowotworowych. Wspólnie z liderem konsorcjum, firmą Celon Pharma S.A., chcemy sprostać temu wyzwaniu, opracowując skuteczną i dobrze tolerowaną terapię celowaną, która zahamuje progresję choroby i przedłuży życie wielupacjentów.

Projekt współfinansowany jest z programu STRATEGMED II. Całkowity koszt projektu CELONKO wynosi 54 717 125 zł, z czego wartość dofinansowania ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi 38 613 623 zł.