Spotkanie konsorcjum naukowo-biznesowego w projekcie NoteSzHD

14 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie robocze projektu badawczego: „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” – NoteSzHD, którego liderem jest Celon Pharma S.A.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutu Farmakologii PAN, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Mikołaj Matłoka, lider Grupy Badawczej Choroby Neurologiczne i Metaboliczne Celon Pharma S.A. - Celem projektu jest rozwój innowacyjnej terapii zaburzeń psychotycznych i w chorobie Huntingtonaopartej na inhibitorach fosfodiesterazy 10A. Przedmiotem spotkania była prezentacja uzyskanych wyników w badaniach przedklinicznych, ich analiza pod kątem badań toksykologicznych dla kandydata klinicznego, które rozpoczną się w trzecim kwartale br. oraz omówienie kolejnych kluczowych kroków w ramach projektu NoteSzHD.

Jednostki naukowe wraz z Celon Pharma S.A. tworzą konsorcjum naukowo-biznesowe projektu NoteSzHD, w którym Celon Pharma jest odpowiedzialna za kluczowe działania związane z rozwojem leku, a do zadań pozostałych członków należy eksploracja mechanizmów działania inhibitorów fosfodiesterazy 10A (PDE10A).

Projekt NoteSzHD jest dofinansowany z funduszy NCBiR w wysokości 26 730 836 zł, w ramach programu STRATEGMED.

Logotypy