Spotkanie naukowe w Instytucie im. M Nenckiego PAN

10 czerwca 2016 roku Prezes Zarządu Spółki Celon Pharma, dr Maciej Wieczorek zaprezentował możliwe płaszczyzny współpracy młodych naukowców z Centrum Naukowo – Badawczym Celon Pharma S.A.

Dr Maciej Wieczorek w krótkiej prezentacji poświęconej spółce zachęcał młodych ludzi do podejmowania inicjatyw badawczych, wspólnie z polskimi firmami farmaceutycznymi.

Współpraca ze środowiskiem naukowym jest nieodłącznym elementem strategii naszej Spółki od początku jej istnienia. W naszych laboratoriach pracuje ponad 50 osób z tytułami doktorskimi, a wielu z nich swój doktorat pisało, przeprowadzając badania w naszej spółce.  Połączenie tego co najlepsze w nauce, z doświadczeniem i wiedzą biznesową, w jaki sposób te często bardzo odważne inicjatywy wprowadzać w życie i komercjalizować jest jedyną drogą, która może nas zaprowadzić do odkrycia innowacyjnych, przełomowych dla pacjentów terapii. Dziękujemy władzom Instytutu Nenckiego za zaproszenie a młodych, ambitnych naukowców oraz zapraszamy do naszego Centrum Naukowo-Badawczego. – mówi dr Maciej Wieczorek, Prezes Celon Pharma S.A.

Celon Pharma S.A. wraz z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest inicjatorem Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed”, łączącej naukowców i przedsiębiorców z dziedziny neuromedycyny, neurobiologii i farmacji. Jej celem jest zwiększenie znaczenia nowoczesnej neuromedycny w ramach gospodarki europejskiej.