SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO/CORRECTION OF RFQ 04/2019/O/NoteSzHD/Z9

Szanowni Państwo,

Ze względów edytorskich, w celu ujednolicenia wersji polskiej do angielskiej, zamieszczamy ponownie zapytanie ofertowe w języku polskim. Zapytanie nie ma zmian merytorycznych. Czas składania ofert pozostaje bez zmian. Poprawione zapytanie ofertowe w języku polskim zamieszczamy poniżej. Zapytanie ofertowe w języku angielskim oraz załączniki 3 i 4 w obu językach pozostały bez zmian.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

ZO_04_2019_O_NoteSzHD_Z9

Zal_nr 3_PL

Zal_nr 4_PL

Z poważaniem,

Anna Dulińska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Sir or Madam,

For editorial reasons, in order to standardize the Polish version to the English version of the RfQ, we are again placing the RfQ in Polish. The RfQ has no substantive changes. The time for submission of offers remains the same. A corrected version of Polish RfQ is attached below. RfQ in English and attachements no. 3 and no. 4 in Polish and English remain the same.

We apologize for any inconvenience.

RfQ_04_2019_O_NoteSzHD_Z9

Att_no 3_ENG

Att_nr 4_ENG

Yours faithfully,

Anna Dulińska