STEP 7 – II faza

Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7) - II faza

Celem projektu STEP7, obejmującego fazę I i II, jest rozwój oraz ewaluacja kliniczna pierwszego w klasie agonisty receptora 5-HT7. Projekt jest kontynuacją projektu POIR.01.01.01-00-0887/1) i znajduje się w zaawansowanej fazie rozwoju. W trakcie aktualnej fazy projektu zostaną wykonane prace przemysłowe obejmujące przygotowanie odpowiedniej formy leku wraz z badaniami toksykologicznymi i farmakologii bezpieczeństwa.

Zakończenie tych badań pozwoli na uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie badań klinicznych, wykonanie badań klinicznych I fazy, a po ich ukończeniu – przeprowadzenie badania typu „proof-of-concept” fazy IIa.

Docelową grupą dla rozwijanego rozwiązania stanowią pacjenci cierpiący na ból neuropatyczny. Ponadto, projekt będzie rozwijał i wzmacniał zdolności badawcze naukowców biorących w nich czynny udział zarówno wewnątrz firmy jak i uczestniczących poprzez współprace badawcze.

Sukces projektu pozwoli na dalszy rozwój produktu innowacyjnego na skalę światową wpisując się w zakres wsparcia przewidziany w działaniu Ścieżka SMART w FENG, a cel szczegółowy w Priorytecie 1. FENG.

Łączna wartość projektu: 61 839 406,21 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 33 026 714,85 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 14 380 385,05 PLN