STEP 7

Serotoninergiczna terapia przeciwbólowa oparta o agonistę receptora 5-HT7 (STEP7)

Numer umowy o dofinansowanie: Projekt POIR.01.01.01-00-0887/19 w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.04.2020 r.

Celem projektu STEP7 jest rozwój oraz ewaluacja kliniczna pierwszego w klasie (first-in-class) agonisty receptora 5-HT7 jako leku przeciwbólowego w terapii neuropatii, stanowiącej duży problem kliniczny i ogromne obciążenie społeczno-ekonomiczne. Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowe złożone z firmy farmaceutycznej Celon Pharma S.A oraz Instytutu Farmakologii im. J. Maja PAN.

Łączna wartość projektu: 55 612 767,61PLN
Kwota dofinansowania: 31 273 594,64 PLN