Telekonferencja dla inwestorów – 21.05.2021 r. – 9:00

Zapis ze spotkania dostępny jest w sekcji Inwestorzy i Media.