Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na NWZ w dniu 8.02.2017

Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 lutego 2017 r. była spółka Glatton Sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 15.000.000 szt. akcji Emitenta, dających 30.000.000 głosów i stanowiących 66,67% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 97,17% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu_Celon_Pharma_2017_tabelka1Struktura akcjonariatu_NWZ