Wyniki 3Q Celon Pharma – spotkanie inwestorskie

Termin:

Czwartek 23.11.2023 godz. 10:00

Regulamin

 1. Organizatorem spotkania jest Spółka Celon Pharma S.A.
 2. W spotkaniu może wziąć udział każda osoba zainteresowana jej działalnością.
 3. Warunkiem formalnym uczestnictwa w spotkaniu jest podanie imienia i nazwiska, instytucji, którą uczestnik reprezentuje, jak również adresu e-mail.
 4. Dane te są zbierane jedynie na potrzeby rejestracji uczestnika na konkretne spotkanie.
 5. Na spotkaniu obowiązują ogólnoprzyjęte zasady etykiety biznesowej oraz kultury osobistej.
 6. Na każdym spotkaniu Moderator reprezentujący Organizatora przedstawia harmonogram oraz zasady przebiegu spotkania.
 7. W trakcie spotkania każdy z uczestników ma prawo zadać pytanie Organizatorowi w nawiązaniu do przedmiotu i tematyki spotkania, w sposób ustalony i podany do wiadomości wszystkich uczestników przez Moderatora.
 8. Spotkanie oraz jego przebieg jest rejestrowane przez Organizatora do celów archiwizacyjnych oraz zgodnie z przyjętymi zasadami dobrych praktyk spółek giełdowych w zakresie relacji inwestorskich.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze spotkania osoby, która anonimowo dołączyła do spotkania.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i zablokowania udziału w spotkaniu każdej osobie, która utrudnia jego sprawny przebieg, w szczególności: zakłóca, (również poprzez wystąpienie problemów technicznych), uniemożliwia zabranie głosu przez innych uczestników, używa niecenzuralnych zwrotów i komentarzy w stosunku do innych uczestników spotkania.  

Formularz

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celon Pharma S.A. Ogrodowa 2a, Kiełpin, 05-092 Łomianki
  • W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody
   – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego