Zainaugurowano kolejny innowacyjny projekt onkologiczny koordynowany przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Celon Pharma S.A.

30 marca br. odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu badawczego: Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów – CELONKO, podczas którego uczestnicy projektu mieli okazję poznać główne jego założenia i bieżący status projektu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy wraz z Celon Pharma S.A. tworzą konsorcjum naukowe projektu CELONKO.

Jego celem jest przedkliniczny i kliniczny rozwój nowego leku przeciwnowotworowego nacelowanego na receptory FGFR (ang. fibroblast growth factor receptors). Projekt został dofinansowany przez NCBiR w ramach programy STRATEGMED II.

Dr n. med. Aleksandra Stańczak, lider Grupy Badawczej Onkologia, Centrum Badawczo-Rozwojowe Celon Pharma S.A., odpowiedzialna za koordynację projektu: W wyniku prac badawczo-rozwojowych powstanie selektywny inhibitor drobnocząsteczkowy FGFR. Lek ten będzie mógł zostać wykorzystany w walce z nowotworami żołądka, pęcherza oraz w leczeniu płaskonabłonkowego raka płuca.

Zadaniem konsorcjantów jest też opracowanie testu diagnostycznego do identyfikacji pacjentów z aberracjami receptorów FGFR. Dzięki temu, możliwe będzie wyselekcjonowanie pacjentów, którzy odniosą największą korzyść z terapii spersonalizowanej opartej na selektywnym inhibitorze FGFR.

Rozwijane przez nas rozwiązanie terapeutyczne zakłada bardzo nowatorskie podejście, niestosowane dotychczas w leczeniu nowotworów. Opracowana przez nas terapia będzie opierać sią o profilowany efekt terapeutyczny oraz nieliczne skutki ubocznezapowiada Dr Jerzy Pieczykolan, Kierownik Działu Badań Przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowe Celon Pharma S.A.

Prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa: Nowotwory to druga przyczyna zgonów na świecie, realny problem zdrowotny i społeczny. Dlatego bardzo cieszy nas możliwość udziału w  projekcie CELONKO, jestem przekonana, że łącząc siły nauki i biznesu mamy szansę na rozwój nowatorskiej terapii niektórych postaci guzów litych. Do naszych zadań należeć będzie poszukiwanie ścieżek molekularnych i metod diagnostycznych, wspólnie z liderem konsorcjum firmą Celon Pharma poprowadzimy również część kliniczną.

Całkowity koszt projektu wynosi 54 717 125 zł, z czego wartość dofinansowania ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi 38 613 623 zł.

ncbir strategmed