Zakończenie procedury rejestracyjnej DCP leku Salmex na rynku niemieckim

Salmex na rynku niemieckim, będzie dostępny pod nazwą handlową Salflutin. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej DCP niemiecki urząd rejestracji leków zweryfikuje narodową wersję druków informacyjnych (min. ulotka, opakowanie leku) oraz wyda finalną decyzję o dopuszczeniu do obrotu w terminach przewidzianych przez niemiecką procedurę legislacyjną, czyli w okresie ok. 3 miesięcy. Szacowany termin wprowadzenia produktu, w zależności od tempa uzyskania finalnego pozwolenia, to czwarty kwartał 2018.Rynek leku referencyjnego w Niemczech kształtuje się na poziomie ok. 3,5 mln sztuk inhalatorów rocznie, przez co jest bardzo istotny z punktu widzenia planów eksportowych Spółki.

Zakończenie ww. procedury rejestracyjnej jest wyrazem konsekwentnej realizacji strategii Spółki w zakresie ekspansji zagranicznej.