Raport bieżący 23/2019 – Zakończenie procedury rejestracyjnej dla leku Salmex (500 µg + 50 µg) na rynku hiszpańskim

Data: 18/10/2019. godzina 15:19
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 października 2019 r. powziął informację o pozytywnym zakończeniu narodowej procedury rejestracyjnej dla leku Salmex (500 µg + 50 µg) w Hiszpanii. Produkt będzie dystrybuowany na tym rynku poprzez lokalnego partnera posiadającego doświadczenie w marketowaniu produktów inhalacyjnych.

 Obecnie Spółka weryfikuje faktyczną wielkość potencjalnego rynku zbytu oraz ustala z partnerem możliwości komercjalizacyjne dla produktu.
 Szacowany termin wprowadzenia produktu to I kwartał 2020 r.
Zakończenie ww. procedury rejestracyjnej jest wyrazem konsekwentnej realizacji strategii Spółki w zakresie ekspansji zagranicznej. Hiszpania jest kolejnym europejskim rynkiem, na którym Spółka zarejestrowała swój produkt. W latach 2017-2019 Spółka zarejestrowała lek Salmex m.in na rynkach w Niemczech, Czechach, Słowacji oraz na rynkach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Irlandii, Rumunii, Maltcie i Luksemburgu, Czechach, Słowacji, Francji o czym Spółka informowała odpowiednimi raportami bieżącymi.