ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2020/O/NoteSzHD/Z9

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Celon Pharma SA projektu: „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych” w ramach programu Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED – konkurs II (dalej zwanych „Projektem”), zapraszamy do składania ofert na Zakup usług doradczych z zakresu modyfikacji istniejącej badawczej platformy internetowej (eCRF) do potrzeb badania klinicznego oraz doradztwo w zakresie analizy statystycznej.

  1. Proszę o składanie ofert wraz z wymaganymi dokumentami do mnie:  Anna Dulińska,  e-mail: [email protected]
  2. Termin na składanie ofert upływa dnia 04.03.2020 do godziny 16:00 (CET)
  3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

ZO_1_2020_O_NoteSzHD_Z9

Zal_nr 1_PL_brak powiązań