ZAPYTANIE OFERTOWE nr 32/K/2021 z dnia 18.01.2021r. Na badania wody do spożycia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie.

zapytanie ofertowe 32_K_2020_18.01.2021