ZAPYTANIE OFERTOWE nr 47/2017/M/JAK1 na zakup systemów reaktorów procesowych z płaszczem termostatującym i płaszczem próżniowym do prowadzenia reakcji równoległych wraz z niezbędnymi akcesoriami do prowadzenia reakcji w temperaturach z zakresu od -80 ˚C do +250 ˚C z oprogramowaniem do kontroli i automatycznego sterowania procesem.

zo ZAKUP SYSTEMU REAKTORÓW PODWÓJNYCH DO SYNTEZY 47_2017_M_JAK1

OŚWIADCZENIE BRAK POWIĄZAŃ OFERENT

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+