Zawiadomienie o przedłużeniu okresu oceny ofert dot. zapytania ofertowego (RfQ) nr 07/2017/M/TrackB

Ze względów formalnych Zamawiający wydłuża termin oceny ofert uzyskanych w ramach zapytania ofertowego (RfQ) nr 07/2017/M/TrackB do dnia 26 lipca 2017 r. Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną o zmianie poinformowani drogą elektroniczną (e-mail).