Zawiadomienie o wyborze oferty nr 1/CBR/OSW/03/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty nr 1/CBR/OSW/03/2019

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 1/CBR/OSW/03/2019 na dostawę opraw oświetleniowych w Nowym Centrum Badawczo Rozwojowym, realizację powierza się firmie: AsLed Sp. z o.o. z Warszawy.