ZAPYTANIE OFERTOWE

      ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 37/K/2021 z dnia 19.02.2021 r. 

Na materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA  z siedzibą w Kiełpinie.