Antagoniści receptorów 5-HT6

Receptory 5-HT6 zlokalizowane są w ośrodkowym układzie nerwowym i stanowią istotną część układu receptorów serotoninowych. Inhibicja receptorów 5-HT6 prowadzi do zwiększenia przekaźnictwa w układzie cholinergicznym i glutaminergicznym i ułatwia uwalnianie dopaminy i noradrenaliny. Modulacja działania receptorów 5-HT6, w związku z ich lokalizacją i funkcją, może mieć szczególne znaczenie dla chorych cierpiących na różnego rodzaju otępienia i demencje z współwystępującymi tzw. objawami behawioralnymi i psychologicznymi. Celem projektu jest opracowanie bezpiecznej w stosowaniu chronicznym terapii skierowanej do pacjentów z tego typu schorzeniami.